Historia życia na Ziemi

Historia życia na Ziemi obejmuje cały okres od jego powstania (ponad 3,5 miliarda lat temu) aż po chwilę obecną. Badanie historii życia na Ziemi jest domeną paleobiologii i paleontologii, a także geologii historycznej.

Jak powstało życie? Jak przebiegała jego ewolucja? Jaki wpływ na biosferę wywierają wielkoskalowe zmiany w środowisku? Jak aktywność organizmów zmienia środowisko wokół nich?

Privacy policy -> http://astrobio.pl/privacy-policy/