Łukasz Kaczmarek

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Biolog, a konkretnie zoolog pracujący w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuję się badaniem niesporczaków (Tardigrada) czyli wielokomórkowych zwierząt ekstremofilnych zasiedlających niemal wszystkie ziemskie ekosystemy. Badam wpływ warunków hipomagnetycznych na niesporczaki. Testuję ich zdolność do długotrwałej anhydrobiozy oraz odporność na różnego rodzaju trujące substancje. Badam też możliwość przetrwania niesporczaków w regolicie marsjańskim. Ponadto zajmuję się też badaniami nad możliwością przetrwania ekstremofilnych bezkręgowców na innych planetach i księżycach.