O nas

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Czym jest Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne?

Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne powstało w 2020 roku z inicjatywy polskich naukowców zajmujących się zagadnieniami związanymi z Astrobiologią.

Celem Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego jest popieranie i inicjowanie aktywności pozwalających na rozwój astrobiologii i nauk pokrewnych, ich popularyzacja oraz integracja środowiska naukowego zainteresowanego tematyką astrobiologii w celu nawiązania współpracy nad projektami badawczymi. 

Przykłady działań członków Polskiego Towarzystwo Astrobiologicznego:

  • prowadzenie działalności naukowej,
  • wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z zakresu astrobiologii,
  • opiniowanie o stanie i potrzebach astrobiologii oraz nauk pokrewnych,
  • popularyzowanie osiągnięć astrobiologii, w tym poprzez współpracę z nauczycielami oraz młodzieżą szkolną i akademicką,
  • współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą, organizacja wspólnych konferencji, zjazdów, sympozjów i projektów badawczych,
  • ustanawianie i przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i popularyzatorskie w zakresie astrobiologii i nauk pokrewnych.