Ewa Borowska

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Doktorantka w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim

Wczesna organizacja genomu komórki oraz jej ewolucja związana z czerwonymi algami i sinicami; teoria endosymbiozy.

Badania paleontologiczne wczesnego etapu życia na Ziemi – Archaik

Badanie biofilmu – rola powstawania biofilmu jako strategii wczesnego życia w ekstremalnych warunkach

Badanie czerwonych mikroglonów (Cyanidiales) i porównanie z glaukofitami i cyjanobakteriami

Różne rodzaje warunków stresowych i ich wpływ na mikroglony (substancje powstające pod wpływem różnych czynników stresowych i ich wykorzystanie do odporności komórek)

Interakcje między organizmami w środowiskach ekstremalnych. Endolityczne konsorcja organizmów i ich wpływ na matryce skał –  Atacama

Abiogeneza i identyfikacja abiotycznych źródeł związków organicznych – laserowy system spektroskopowy do analizy lotnych związków organicznych (VOC)

Procesy geologiczne na Ziemi analogiczne do Marsa i Wenus (aktywność wulkaniczna, tworzenie się rur lawowych, kwaśne środowisko, unoszące się w aerozolu komórki prokariotyczne i eukariotyczne)

Symulowanie warunków planetarnych; Komora symulacyjna atmosfery i powierzchni planetarnej