Anna Łosiak

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Geolożka planetarna, obecnie pracuje na Uniwersytecie w Exeter w UK, gdzie bada małe kratery uderzeniowe na Ziemi. Związana z Instytutem Nauk Geologicznych PAN, gdzie zajmowała się badaniami powierzchni Marsa. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Michigan State University oraz Uniwersytetu w Wiedniu. Stypendystka Fulbrighta, Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowship i grantów NCN oraz Fundacji dla Nauki Polskiej. Okropny geek.