Biologia syntetyczna

Zastosowanie inżynierii genetycznej w celu lepszego zrozumienie biologii, początków życia oraz tworzenie organizmów, które będą mogły wykonywać dla nas zadania, również w kosmosie.

Mikołaj Kuska, Tomasz Zajkowski, Ktarzyna Adamala, Jakub Janiec

Inicjatywa łącząca wiele grup badawczych zajmujących się biologią syntetyczną zainicjowana przez Katarzynę Adamalę
https://www.buildacell.org/

Dodatkowy dział:

Alternatywne biochemie

Czy życie musi podjac te sama ścieżkę ewolucji chemicznej i biologicznej jaką obrało życie na Ziemi? Czy życie zawsze musi być oparte na wodzie jako rozpuszczalniku? Czy życie ma wybór odnośnie chemii, z której jest zbudowane, czy jest tylko jedna ścieżka chemiczna do powstania życia, czy raczej jest ich wiele?  

Janusz Petkowski

Privacy policy -> https://astrobio.pl/privacy-policy/