Jakub Janiec

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Biofizyk Molekularny, cytometrysta, niedoszły astronauta. Współzałożyciel i jeden z pomysłodawców powstawania Towarzystwa. Odbywał staże w czołowych europejskich ośrodkach badawczych, czyli Sars International Centre for Marine Molecular Biology (Bergen, Norwegia) i Université de Rennes 1 (Rennes, Francja). Ponadto, naukowo współpracował z Houston Methodist Research Institute oraz Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Razem z Mikołajem Kuską reaktywował Koło Naukowe Biofizyki molekularnej i uczestniczy w tworzeniu przedmiotu dotyczącego podstaw astrobiologii. Pracę magisterską wykonał w Centrum Nauk Biologiczno-chemicznych (UW) oraz pracuje jako popularyzator nauki w BioCentrum Edukacji Naukowej (fundacja PAN). Dodatkowo w ramach popularyzacji nauki tworzył i wykładał na “Spotkaniach z Nauką” organizowanych przez Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe (Uniwersytet Śląski, Katowice), uczestniczy w wydarzeniach takich jak Piknik Naukowy Polskiego Radia czy Noc Biologów. Jego zainteresowania naukowe są związane z biofizyką komórki i błony komórkowej, krystalografią i oczywiście astrobiologią. Obecnie pracuje w Instytucie im. M. Nenckiego (PAN) w Warszawie.

W PTAstroBio zajmuje się PR’em Towarzystwa, popularyzacją i organizacją takich przedsięwzięć jak wyjazd na festiwal Pol’and’Rock czy obecność na Pikniku Naukowym Polskiego Radia. Dodatkowo buduje program edukacyjny w ramach współpracy z Fundacją BioCentrum Edukacji Naukowej.