Mikołaj Kuska

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Student ostatniego roku Zastosowań Fizyki w Biologii i Medycynie na specjalności: biofizyka molekularna na Wydziale Fizyki UW. Od drugiego roku studiów zaangażowany w prace Grupy Biologii Strukturalnej dr Marii Górnej, a od dwóch lat magistrant w Core Facility for Crystallography and Biophysics, gdzie skupiał się na wykorzystaniu standardowych technik z zakresu biologii molekularnej i biochemii do badania białek z rodzin IFIT oraz FASTK, a swoją naukową przyszłość głównie wiąże z wykorzystaniem metod z zakresu biofizyki molekularnej i biochemii w badaniach z zakresu astrobiologii i biologii syntetycznej. W 2019 roku był jednym z reaktywatorów Koła Naukowego Biofizyki Molekularnej, w którym, jako pierwszym na Uniwersytecie, powstała sekcja astrobiologii. Jest jednym z inicjatorów wprowadzenia na Uniwersytecie Warszawskim pierwszego przedmiotu wykładowego z zakresu astrobiologii. 

Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Biofizycznego oraz Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej. Angażuje się w popularyzację nauki w wydarzeniach lokalnych (w szkołach) jak i szerszych np. Piknik Naukowy, Noc Biologów czy Festiwal Nauki.