Janusz Pętkowski

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Janusz Jurand Pętkowski jest pracownikiem naukowym na MIT-EAPS w Cambridge, MA, USA. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą interdyscyplinarnej dziedziny astrobiologii. Janusz interesuje się głównie szukaniem życia w Układzie Słonecznym i poza nim, gazami biosygnaturowymi w atmosferach planet pozasłonecznych i biochemią teoretyczną. Jak dotąd Ziemia jest jedyną znaną zamieszkaną planetą. Wiadomo jednak, że prawa fizyki i chemii są uniwersalne i takie same w każdym „zakątku” obserwowalnego Wszechświata. Czy możemy powiedzieć to samo o biologii? Czy potrafimy zidentyfikować uniwersalne prawa biologii? Czy życie ma wybór, jeśli chodzi o własną chemię? Janusz szuka odpowiedzi na te pytania, używając komputerowych symulacji chemoinformatycznych jako pomocy w projektowaniu eksperymentów laboratoryjnych.