Jacek Krełowski

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.


Prof. Jacek Krełowski


Professor at Institute of Physics
Rzeszów University

Lecture: 01/10 (Wednesday) – 18:00 CEST
Absorption spectra of interstellar clouds


Abstract:

Przestrzeń międzygwiezdna jest wypełniona chmurami rozproszonej materii, tworzącymi spektakularne ramiona spiralne wielu galaktyk, w tym naszego układu Drogi Mlecznej.  W zależności od gęstości, chmury takie dzieli się zwykle na „rozmyte”, „półprzezroczyste” (ich obecność objawia się strukturami absorpcyjnymi, obserwowanymi w widmach odległych gwiazd, prześwitujących przez te chmury), „gęste” oraz takie, które rodzą nowe gwiazdy z ich układami planetarnymi.

Wykład będzie dotyczył fizyki i chemii chmur półprzezroczystych oraz ich składników (gazu atomowego, molekuł, ziaren pyłu), które są jeszcze mało poznane oraz identyfikacji nośników zagadkowych (niezidentyfikowanych) cech widmowych. Te ostatnie są znane jako rozmyte pasma międzygwiazdowe (Diffusse Interstellar Bands). Uważa się je za manifestację złożonych związków chemicznych, w tym prebiotycznych, syntetyzowanych i obecnych w półprzezroczystych obłokach międzygwiazdowych, a bada się je za pomocą widm absorpcyjnych. Jakie zagadki kryją przed nami obłoki międzygwiazdowe?

Fig. 1 The major DIBs (5780, 5797, 5850) do not perform the „Doppler dance” of the FeII and HeI lines in the subsequent spectra (note the dates!) of the spectroscopic binary οPer. Note the presence of narrow and stationary NaI yellow D1 and D2 interstellar doublet.

Bio:

Prof. dr. hab Krełowski Jacek jest astrofizykiem. Ukończył studia i doktorat oraz zrobił habilitację na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest członkiem wielu polskich jak i zagranicznych towarzystw naukowych takich jak Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Stowarzyszenie Absolwentów Fulbrighta, Międzynarodowa Unia Astronomiczna, Towarzystwo Astronomiczne Pacyfiku.

Profesor jest też stypendystą m.in.: stypendiów Rockefellera i Fulbrighta. Jest zdobywcą grantu Marii Curie, Doktor Honoris Causa Obserwatorium Ukraińskiej Akademii Nauk, nagrody Ministra Nauki RP.

Był też organizatorem wielu spotkań fizycznych i seminariów w Polsce jak i za granicą np. „Widma absorpcyjne półprzezroczystych obłoków międzygwiazdowych: obserwatorzy spotykają eksperymentatorów” (SAO) w Rosji.

Aktualnie wykłada na Uniwersytecie Rzeszowskim.