Jak dołączyć do AstroBio?

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Cieszymy się, że chcesz do nas dołączyć!

Dlaczego warto się zarejestrować:

 • Bezpośredni dostęp do specjalistów zajmujących się różnymi aspektami astrobiologii
 • Pomoc przy podejmowaniu własnych projektów badawczych i edukacyjnych
 • Możliwość uzyskania afiliacji Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego
 • Możliwość prowadzenia własnej podstrony na portalu astrobio.pl
 • Zniżka przy rejestracji na konferencje Life and Space
 • Możliwość poprowadzenia seminarium, które udostępnimy na naszych profilach medialnych o dużych zasięgach.
 • Pomoc w zakresie naukowego PR
 • Współprace z partnerami (lista szybko rośnie!), między innymi:
  • POLSA
  • BMSIS
  • FFNP
  • InnSpace
  • Radio kampus
  • BioCEN
 • Pomoc w znalezieniu odpowiedniego finansowania i składaniu wniosków o granty, stypendia
 • Możliwość odbycia praktyk i wystawianie referencji

Przebieg Rekrutacji

Rejestracja w naszym towarzystwie przebiega w kilku etapach:

 1. Zapoznaj się z działalnością towarzystwa i członkami naszej społeczności
 2. Napisz do nas opisując dlaczego chciała/chciał byś dołaczyć
 3. Opłać składkę członkowską (szczegóły poniżej)
 4. Wypełnienij formularz rejestracyjny
 5. Poczekaj na decyzję Zarządu
 6. Rozpocznij swoją działalności w AstroBio

Warunki które należy spełnić aby ubiegać się o członkostwo zwyczajne.

Zgodnie z naszym statutem, aby móc ubiegać się o członkostwo należy spełnić następujące warunki:

 • Posiadać dorobek naukowy lub popularyzatorski z astrobiologii lub dziedziny pokrewnej
 • Uzyskać polecenie od jednego z już istniejących członków PTAstroBio
 • Opłacić roczną składkę członkowską
 • Wypełnić deklarację członkowską
 • Być obywatelem Polski, lub posiadać adres zamieszkania w Polsce

Dane do przelewu składek członkowskich

Roczna składka członkowska wynosi 60 zł
Przewidujemy zniżkę dla studentów, doktorantów i licealistów dla których roczna składka wynosi 30 zł

Prosimy o uiszczenie opłaty przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego.

Dane do przelewu:
nr Konta: 76 1090 1883 0000 0001 4932 9440
POLSKIE TOWARZYSTWO ASTROBIOLOGICZNE Santander Bank Polska S.A. W tytule prosimy o wpisanie:
Imię i nazwisko – Składka członkowska za rok XXXX

Często zadawane pytania:

Nie przyjęto mojej kandydatury na członka PTAstroBio. Co z wpłaconymi pieniędzmi?

Jeżeli z jakiegoś powodu Zarząd zadecyduje, że nie możemy Cię przyjąć w szeregi naszego towarzystwa to całość wpłaconej kwoty zostanie zwrócona na Twoje konto.

Co oznacza sformułowanie “dorobek naukowy lub popularyzatorski”?

W to wlicza się w zasadzie każda publikacja z zakresu astrobiologii (i dziedzin pokrewnych). Dodatkowo, takie rzeczy jak nagrania z wykładów lub wystąpień na wydarzeniach popularnonaukowych też będą brane pod uwagę.
Przyglądamy się również pracom dyplomowym! To, mimo wszystko, publikacja naukowa.

Nie spełniam warunków na członka zwyczajnego. Czy są jakieś inne możliwości współpracy?

Tak! Poza możliwością “luźnej współpracy”, nasz statut (rozdział III, paragraf 13 ) pozwala na kilka innych innych możliwości działania w PTAstroBio.
Mamy możliwość przyjęcia w nasze szeregi:
Członka Nadzwyczajnego – wiąże się to z wypełnieniem deklaracji i uiszczenia opłaty. Jednak o tym czy Kandydat będzie miał nadany status “członka nadzwyczajnego” zdecyduje zarząd.
Członka Wspierającego – może nim być każda osoba prawna lub fizyczna wspierająca finansowo Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne

Czy muszę być Polskim Obywatelem aby ubiegać się o członkostwo w PTAstroBio?

Nie, ale potrzebujesz adresu zamieszkania w Polsce.

Kim jest Honorowy Członek PTAstroBio?

Jest to osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju polskiej astrobiologii lub Towarzystwa. Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek członka zwyczajnego Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa większością co najmniej 2/3 głosów, w tajnym głosowaniu

Do czego zobowiązani są Członkowie PTAstroBio?

Każdy Członek Towarzytswa (nie zależenie od rodzaju) jest zobowązany do:
1. godnego reprezentowania Towarzystwa
2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
3. opłacania regularnie składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Zarząd.

Jakie prawa ma członek zwyczajny?

Członek Zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
2. czynnego prawa głosu w Walnych Zgromadzeniach
3. uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa, w zjazdach naukowych, sympozjach, konferencjach, zebraniach naukowych i organizacyjnych Towarzystwa,

Jakie prawa ma członek nadzwyczajny?

Członkowie nadzwyczajni mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego w Walnych Zgromadzeniach.

Jakie prawa ma członek wspierający?

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jedynie z głosem doradczym.

Jakie prawa ma członek Honorowy?

Członkowie honorowi są zwolnieni od opłacania składek członkowskich. Mają również prawo do udziału w pracach Towarzystwa oraz możliwość wyrażania opinii doradczej podczas Walnego Zgromadzenia.

Czy mogę zrezygnować z członkostwa w PTAstroBio?

Tak. Co prawda będzie nam przykro, ale nikogo nie będziemy trzymać na siłę.

Czy mogę zostać zawieszona/ny w prawach członka PTAstroBio?

Tak, jeżeli istnieją do tego przesłanki (np. nie opłacenie składek członkowskich przez rok lub nie przestrzeganie założeń statutowych), Zarząd Towarzystwa ma prawo do zawieszenia danej osoby w prawach członka Towarzystwa. Natomiast zawsze można się odwołać do Głównej Komisji Rewizyjnej.