O nas

Czym jest Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne?

Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne powstało w 2020 roku z inicjatywy polskich naukowców zajmujących się zagadnieniami związanymi z Astrobiologią.

Celem Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego jest popieranie i inicjowanie aktywności pozwalających na rozwój astrobiologii i nauk pokrewnych, ich popularyzacja oraz integracja środowiska naukowego zainteresowanego tematyką astrobiologii w celu nawiązania współpracy nad projektami badawczymi. 

Przykłady działań członków Polskiego Towarzystwo Astrobiologicznego:

  1. prowadzenie działalność naukowej,
  2. wydawanie i popiera wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z zakresu astrobiologii,
  3. opiniowanie o stanie i potrzebach astrobiologii i nauk pokrewnych,
  4. popularyzowanie osiągnięć astrobiologii w tym poprzez współpracując z nauczycielami oraz młodzieżą szkolną i akademicką,
  5. współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą, organizacja wspólnych konferencji, zjazdów, sympozjów i projektów badawczych,
  6. ustanawianie i przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i popularyzatorskie w zakresie astrobiologii i nauk pokrewnych.

Privacy policy -> http://astrobio.pl/privacy-policy/