Tomasz Książczyk

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Edukator, promotor nauk przyrodniczych, społecznik, pasjonat nauki oraz edukacji wolnościowej i demokratycznej. Mentor Szkoły Dzikiej w Tychach. Były koordynator projektu z zakresu wolontariatu w Europejskim Korpusie Solidarności. Trener Nauki (trener dydaktyki aktywnej). Doktor nauk biologicznych i były pracownik naukowy z 18-letnim stażem pracy naukowej na krajowych i zagranicznych uczelniach. Autor i współautor 17 publikacji naukowych oraz 65 komunikatów konferencyjnych. Wykonawca ośmiu grantów badawczych o zasięgu krajowym i zagranicznym. Były Ambasador Kosmiczny programu ambasadorskiego ESERO-Polska (Europejskiego Biura Edukacji Kosmicznej), działającego przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (kadencja 2018/2019). Koordynator, trzykrotny współorganizator i współwykonawca „Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki” (2014, 2015, 2016). Pomysłodawca, główny organizator i współkoordynator I edycji „Festiwalu Nauki-Festiwalu Talentów” (Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu, 2016). Współorganizator I i II edycji „Otwartego Obserwatorium Wilda” (idea krzewienia wiedzy astronomicznej, 2017). Współorganizator I edycji „Mocy Naukowców” (Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie, 2017). Pomysłodawca, współorganizator i koordynator I i II edycji „Swarzędzkich Gwiezdnych Wrót” (idea krzewienia wiedzy astronomicznej, 2018). Autor i współwykonawca projektu uzyskanego w III edycji konkursu „Badacze KMO 2019” (Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 2020). Absolwent Szkoły Trenerów rozwoju osobistego Meritum (certyfikat na poziomie V Europejskich Ram Kwalifikacji EQF). Właściciel firmy Molecularium promującej interaktywne zajęcia z astronomii i biologii. Zgłębia język Porozumienia Bez Przemocy (NVC) oraz idee oparte na szacunku i współdziałaniu we wzajemnych relacjach dorosłych z dziećmi. Członek Zarządu Fundacji Medulla działającej na rzecz poprawy jakości życia, rozwoju osobistego i profilaktyki zdrowotnej. Obecnie #drPaj-Chi-Wo w Bajce Pana Kleksa w Katowicach.