Sebastian Przemieniecki

Kierownik Rolno-Środowiskowego Laboratorium Biologii Molekularnej. Zatrudniony w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa w Uniwersytecie Warińsko-Mazurskim w Olsztynie. Do zainteresowań należą: mikrobiologia, agronomia, biotechnologia i oczywiście nauki pozaziemskie. Prowadzi(ł) projekty obejmujące interakcje bakteria-roślina, wykorzystanie nanocząstek, biotechnologia owadów, mikrobiomy różnych środowisk. Aktualnie testuje możliwość wykorzystania roślin i owadów jako źródła żywności i innych bioproduktów na Marsie.

Privacy policy -> https://astrobio.pl/privacy-policy/