Róża Okoń

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Od pierwszego roku studiów zaangażowana w działalność Grupy Chemii Biofizycznej w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Naukowo interesuje się przede wszystkim chemią prebiotyczną, aktualnie odbywa staż na Politechnice Wrocławskiej, gdzie pod opieką dr Rafała Szabli bada wpływ promieniowania UV na potencjalne prekursory DNA i RNA. Jest też członkiem grupy naukowej zajmującej się rolą prionów w początkach życia stworzonej przez członków Towarzystwa. Angażuje się w popularyzację nauki jako tutorka programu „Zdolni” Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.