Rafał Wieczorek

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Biochemik. Dr Rafał Wieczorek jest adiunktem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej prowadził badania naukowe we Włoszech, w Danii oraz w Stanach Zjednoczonych. Interesuje się zagadnieniem powstania życia. Jak i dlaczego materia nieożywiona mogła zorganizować się w organizm żywy. Jednym z najczęściej poruszanych i publikowanych przez niego tematów jest rola peptydów, ich katalizy i struktury, we wczesnych etap chemii prebiotycznej.