Rafał Szabla

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Rafał Szabla jest wykładowcą na Wydziale Chemii Uniwersytetu Edynburskiego. Doktorat w dziedzinie chemii biomolekularnej obronił w 2017 roku na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy), a następnie pracował przez nieco ponad 2 lata jako adiunkt na Instytucie Fizyki PAN. Od 2017 roku jest członkiem międzynarodowej współpracy Simons Collaboration on the Origins of Life, a w 2020 roku dołączył do UK Center for Astrobiology i Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego. W swoich badaniach koncentruje się na wpływie promieniowania UV na powstawanie cząsteczek organicznych na młodej Ziemi oraz na prebiotycznych reakcjach, które mogły prowadzić do powstawania RNA i DNA.