Prawo kosmiczne

Prawo kosmiczne jest to dział prawa międzynarodowego publicznego, regulujący działalność państw oraz ich podmiotów prywatnych w przestrzeni kosmicznej oraz na powierzchni ciał niebieskich. Prawo kosmiczne dzielimy na Międzynarodowe prawo kosmiczne, dotyczące państw a regulowane traktatami, krajowe prawo kosmiczne, dotyczące obywateli państw i ich instytucji a regulowane ustawami oraz porozumienia międzypaństwowe.

W obecnej chwili astrobiologia nie posiada zbyt dużej widoczności w prawie kosmicznym traktatowym lub ustawowym, jednak w piśmiennictwie nauk prawnych temat znalezienia pozaziemskich organizmów, wykorzystania organizmów żywych na ciałach niebieskich jest omawiany w kategoriach prawa własności Intelektualnej, rozumienia obiektów kosmicznych czy wydobycia złóż znajdujących się w ciałach niebieskich. 

Kamil Muzyka, Małgorzata Popiel

Privacy policy -> https://astrobio.pl/privacy-policy/