Polska Fundacja Fantastyki Naukowej

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Polska Fundacja Fantastyki Naukowej oraz Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne nawiązują współpracę!

Podzielając zainteresowanie polską literaturą fantastyczno-naukową i nastawienie na propagowanie rodzimych twórców (pisarzy, grafików, muzyków, autorów gier) oraz naukowców i nauki, w tym zwłaszcza kwestii związanych z życiem na Ziemi, jak i pozaziemskim, władze Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej oraz Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego zdecydowały o podjęciu współpracy. Polska Fundacja Fantastyki Naukowej oraz Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne wyrażają nadzieję, że współdziałanie przyniesie wiele korzyści zarówno polskiej fantastyce, jak i astrobiologii.


O Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej

Polska Fundacja Fantastyki Naukowej (PFFN) powstała z inicjatywy miłośników polskiej fantastyki naukowej i ma na celu jej popularyzację zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednocześnie Fundacja chce promować polskich twórców (pisarzy, grafików, muzyków, autorów gier komputerowych, fabularnych i planszowych) oraz organizować spotkania z pisarzami oraz ekspertami, aby przybliżać zagadnienia poruszane w fantastyce naukowej, a tym samym propagować gatunek oraz samą naukę. Jedną z przejawów tej aktywności będzie coroczny konkurs literacki dla debiutantów, mający na celu „wyławiać” nowe talenty.