Początki życia na Ziemi

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Czym jest życie, jakich definicji życia używamy? Z czego zbudowane są organizmy? Jakie są aktualne hipotezy dotyczące pochodzenia życia na Ziemi? 

Definicja życia

Radosław Piast o definicji życia:
Robocza definicja życia NASA została zaproponowana przez  Geralda Joice’a w 1994 r. i brzmi: “Life is a self-sustained chemical system capable of undergoing Darwinian Evolution” co w wolnym tłumaczeniu znaczy: że życie to samo-podtrzymujący się system zdolny do ewoluowania. Jednakże, jako że ta definicja nie obejmuje wielu żywych organizmów, które nie mogą się rozmnażać (jak osobniki stare, hybrydy, czy mrówki robotnice), ja propaguję tę definicję fenomenu, jakim jest życie: „Life is a continuum of a self-maintainable information” – życie to kontinuum samo-pożądkującej się informacji. I opartej na niej jednostki żywej definiowanej jako „Functional and distinct element of that contiuum”, czyli funkcjonalna i odrębna jednostka tego kontinuum.

Bibliografia:

 • Joyce, G.F. , Deamer, D.W. , Fleischaker, G. , 1994. Origins of life: the Central Concepts.
 • Piast, Radosław W. “Shannon’s information, Bernal’s biopoiesis and Bernoulli distribution as pillars for building a definition of life.
  Journal of theoretical biology 470 (2019): 101-107

Wykłady

Krótki i przystępny wstęp do tematu
– Tomasz Zajkowski

Seria wykładów o początkach życia prowadzona przez profesora z Harvardu
– Jack Szostak


Kursy

Coursera

Emergence of Life 
University of Illinois at Urbana-Champaign

Origins – Formation of the Universe, Solar System, Earth and Life 
University of Copenhagen

Astrobiology and the Search for Extraterrestrial Life
University of Edinburgh

Edx

Super-Earths and Life
HarvardX


Inicjatywy

Stowarzyszenie młodych naukowców zajmujących się tematem powstania życia:
https://oolen.org/

Simons Collaboration on the Origins of Life

Center for the Emergence of Life​ 
Grupa naukowców NASA zajmujących się zagadnieniami związanymi z początkami życia

International Society for the Study of the Origin of Life
ISSOL to Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Pochodzeniem Życia – Międzynarodowe Towarzystwo Astrobiologiczne. Stowarzyszenie liczy ponad 500 członków reprezentujących ponad 20 krajów w dyscyplinach tak różnych, jak astronomia i biologia molekularna.


Rekomendowana literatura

Artykuły Naukowe

Synthetic connectivity, emergence, and self-regeneration in the network of prebiotic chemistry (2020)

The Hot Spring Hypothesis for an Origin of Life (2020)


Książki

The Limits of Organic Life in Planetary Systems
(2007)


Artykuły popularnonaukowe

Artykuł podsumowujący różne koncepcje dotyczące powstania życia, w którym cytowana jest członkini PTAstroBio Katarzyna Adamala


Konferencje

AbSciCon 

Cykliczna konferencja astrobiologiczna, na której poruszane są tematy związane z początkami życia. 

Eksperci

 • Tomasz Zajkowski
 • Rafał Wieczorek
 • Mikołaj Kuska
 • Ignacy Górecki
 • Rafał Szabla
 • Janusz Pętkowski
 • Jakub Janiec
 • Radosław Piast
 • Jan Jędryszek