Organizmy ekstremofilne

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Ewolucja na Ziemi postępowała na wiele sposobów.  Ekstremofilne organizmy ze swoimi unikalnymi cechami były w stanie kolonizować różne siedliska i przystosowywać się do różnych czynników we wczesnych eonach.  Osiągnięcie tego było możliwe dzięki mechanizmom ochronnym, takim jak unikatowy metabolizm, który mógł ułatwić ekspansję na różne środowiska.  Zespoły osobliwych elementów, z których zbudowane są komórki, biorą udział w wielu procesach mających na celu przetrwanie w trudnych warunkach.
Co więcej, ewolucja mikroorganizmów w poszczególnych eonach archaiku i proterozoiku podczas formowania się atmosfery bogatej w tlen na Ziemi jest dotychczas słabo zbadana.  To właśnie ten etap ewolucji wpływa na kształtowanie się wczesnych form życia.
W tym dziale przedstawiamy materiały dotyczące różnorodności organizmów ekstremofilnych z habitatów znajdujących się na Ziemi i najlepiej odzwierciedlających warunki panujące na jej wczesnych etapach.

Publikacje

Fundamentalna praca systematyzująca pojęcia dotyczące organizmów ekstremofilnych przygotowana przez zespół z NASA Ames Research Cente


The importance of volcanism in astrobiology


Nasze wyniki

Enceladus. księżyc Saturna, jest obecnie uważany za najbardziej obiecujące miejsce w zewnętrznym Układzie Słonecznym pod kątem istnienia życia mikrobiologicznego. Posiada on ocean, prawdopodobnie na jego dnie również kominy hydrotermalne. Od kilku lat w Instytucie Lotnictwa w Warszawie prowadzone są badania nad metodami detekcji komponentu mikrobiologicznego na lodowej powierzchni Enceladusa oraz w jego gejzerach. Gdzie należy szukać mikroorganizmów? Czy będą one mogły przedostać się z dna oceanu na jego powierzchnię? Ilu komórek organizmów podobnych do archeonów lub bakterii moglibyśmy spodziewać się w mililitrze wody zaczerpniętej u źródeł gejzerów? Czy na Enceladusie występuje zjawisko “snowing microbes”? Czy detekcję możemy prowadzić z użyciem kamer wielospektralnych, czy jednak poprzez pobranie próbek oceanu, lodu lub pary wodnej z pióropuszy gejzerów? Na te pytania staramy się odpowiedzieć mając na uwadze instrumenty naukowe, które proponowane są do przyszłych misji do światów oceanicznych.Poniżej znajdują się nasze pierwsze wyniki symulacji rozprzestrzeniania się archonów i bakterii oraz relacja z konferencji astrobiologicznej w Orleanie, gdzie prezentowaliśmy nasze wyniki. Dla osób chcących popracować nad teledetekcją takich organizmów udostępniliśmy sygnatury spektralne kilku ich rodzajów w postaci bazy danych M2INAVI (Molecular & Microbial Spectral Database)

Microbial Component Detection in Enceladus Snowing Phenomenon

O detekcji mikroorganizmów w kosmosie. Konferencja z polskim udziałem

Baza danych spektralnych M2INAVI


Grupy Badawcze

Montana State University

Hatzenpichler ​Environmental Microbiology Lab


Yellowstone National Park – organizmy ekstremofilne


Snotyty: Cueva de Villa Luz