Organizacje w Polsce

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

CASA*

Ogólnopolskie Centrum Zaawansowanych Badań w Zakresie Astrobiologii i Dziedzin Pokrewnych (Center for  Advanced Studies in Astrobiology and Related Topics CASA*).

CASA* ma jako główny cel promowanie badań naukowych w dziedzinie astrobiologii


KBKiS

W Komitecie Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (KBKiS) istnieje specjalna Sekcja Astrobiologii i Medycyny Kosmicznej. http://www.kbkis.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=52

Sekcja skupiona jest na badaniach, które dotyczą satelit i eksploracji kosmicznych w Układzie Słonecznym.


PAK

Polska Agencja Kosmiczna (PolSA)
https://polsa.gov.pl


PTA

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 

https://www.pta.edu.pl/


PTMA

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
https://ptma.pl/