Nobel 2021

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Nagrody Nobela 2021 przyznane!
Jak co roku, Komisja Noblowska ogłosiła swoje decyzje dotyczące przyznania najbardziej prestiżowej nagrody w świecie naukowym i nie tylko.


Fizjologia lub medycyna

Nagroda w kategorii “Fizjologia lub Medycyna” (potocznie nazywana Noblem z Biologii) została w tym roku przyznana za odkrycie receptorów odpowiedzialnych za odczuwanie temperatury i dotyku! Więcej


Fizyka

Nagroda z Fizyki została przyznana za opracowanie metod i mideli umożliwiających zrozumienie złożonych systemów fizycznych, takich jak np klimat Ziemi. Wiecej


Chemia

Nagroda w kategorii “Chemia” przyznana za chemie organiczna, a konkretnie za asymetryczną organokatalizę. Więcej


Literatura

“za pełne współczucia i zrozumienia opisy problemu uchodźców i kolonializmu”. Więcej


Nagroda Pokojowa

Norweska Komisja Noblowska przyznała Pokojową Nagrodę za walkę o wolności słowa i tym samym walkę o demokrację i pokój. Więcej


Nauki Ekonomiczne

Nagroda im. Alfreda Nobela przyznawana przez Szwedzki Bank Narodowy (potocznie “Nobel z Ekonomii”) została przyznana za empiryczne prace w dziedzinach ekonomicznych. Więcej