Nobel 2020

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Nagrody Nobela 2020 przyznane!
Jak co roku, Komisja Noblowska ogłosiła swoje decyzje dotyczące przyznania najbardziej prestiżowej nagrody w świecie naukowym i nie tylko.


Fizjologia lub medycyna

Nagroda w kategorii “Fizjologia lub Medycyna” (potocznie nazywana Noblem z Biologii) została w tym roku przyznana za odkrycie wirusa żółtaczki typu C! Więcej


Fizyka

W 2020 Nagroda z Fizyki została przyznana za teoretyczne prace nad czarnymi dziurami oraz za odkrycie super-masywnych obiektów w centrum naszej galaktyki! Więcej


Chemia

Nagroda w kategorii “Chemia” została przyznana za narzędzia do edycji genomu, czyli wykorzystanie CRISPR/Cas9! Więcej


Literatura

“za jej niepowtarzalny, poetycki głos, który z surowym pięknem czyni indywidualną egzystencję uniwersalną.” Więcej


Nagroda Pokojowa

Norweska Komisja Noblowska zadecydowała o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobela 20202 Światowemu Programowi Żywnościowemu “za wysiłki na rzecz zwalczania głodu, za wkład w poprawę warunków pokoju na obszarach dotkniętych konfliktami oraz za działanie jako siła napędowa w wysiłkach na rzecz zapobiegania używaniu głodu jako narzędzia wojny i konfliktów”. Więcej


Nauki Ekonomiczne

Nagroda im. Alfreda Nobela przyznawana przez Szwedzki Bank Narodowy (potocznie “Nobel z Ekonomii”) została przekazana za prace nad “ulepszeniem teorii aukcji i utworzeniem nowych formatów aukcji”. Więcej