Nikola Bukowiecka

Inżynier programowania w firmie Creotech Instruments S.A. Studentka studiów magisterskich na kierunku fizyka, ze specjalnością fizyka medyczna na Uniwersytecie Szczecińskim. Swoją pracę licencjacką pod tytułem „Divertor heat flux measurement using thermographic systems in stellarator Wendelstein 7-X” napisała podczas stażu w Max-Planck Institute for Plasma Physics w Greifswaldzie. Studentka trzeciego roku kierunku automatyka i robotyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Swoją pracę inżynierską pod tytułem “Odporny układ sterowania orientacją satelity obserwacyjnego Ziemi”, pisze przy współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka firmy Intel Technology programie stypendialno-mentoringowym Nowe Technologie dla Dziewczyn. Przewodnicząca koła fizyków na Uniwersytecie Szczecińskim.

Privacy policy -> https://astrobio.pl/privacy-policy/