Natalia Zalewska

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Natalia Zalewska — geolog, pracuje w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, jest specjalistką w zakresie badań geologicznych Marsa, prowadzonych na podstawie danych, pozyskiwanych z satelitów marsjańskich. Ostatnie badania skupiają się także na genezie i historii wulkanizmu marsjańskiego W 2005 roku brała udział w misji, zorganizowanej przez Mars Society, która odbywała się w bazie marsjańskiej MDRS Mars Desert Research Station na pustyni w Utah, a w 2017 roku była dowódcą polskiej załogi EXO17 w identycznej misji także w MDRS. Skończyła geologię na Uniwersytecie Warszawskim, po czym podjęła studia doktoranckie w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie gdzie obroniła pracę z geologii Marsa i zagadnień występowania wody na tej planecie. Jest bardzo zaangażowaną popularyzatorką kosmosu i Marsa. Natalia ma ukończoną także Szkołę Muzyczną II stopnia ze specjalnością skrzypce i 3 letnią szkołę teatralną im. J i H Machulskich.