Mateusz Kędzior

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Ukończyłem studia inżyniersko-magisterskie na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a następnie uzyskałem stopień doktora w zakresie biologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem mikrobiologiem zainteresowanym badaniem białek pod względem ich aktywności, stabilności, lokalizacji komórkowej i interakcji z innymi białkami. Ukończyłem dwa staże podoktorskie na Duke University w Północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdobyłem doświadczenie w badaniu zarówno rzadkich wrodzonych chorób genetycznych, jak i pospolitej choroby zakaźnej powodowanej przez bakterię Chlamydia trachomatis.  Obecnie odbywam staż podoktorski na the University of Arizona, gdzie rozpocząłem naukową przygodę w fascynującym obszarze astrobiologii, studiując początki istnienia świata na naszej planecie. Staram się rozwikłać zagadkę ewolucji enzymu o nazwie RuBisCO na przestrzeni dziejów Ziemi. W tym celu wykorzystuję genetycznie zmodyfikowane sinice, które polegają wyłącznie na starożytnym RuBisCO, aby zasymilować dwutlenek węgla z atmosfery w procesie fotosyntezy. Ściślej rzecz ujmując, wskrzeszam starożytne cząsteczki RuBisCO i oceniam ich molekularne właściwości oraz wpływ na fizjologię sinic, aby uzyskać wgląd w możliwe role, jakie odgrywało RuBisCO miliardy lat temu, nawet w czasie, gdy na Ziemi nie było jeszcze tlenu!