Maciej Ciemny

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Moje zainteresowania naukowe — realizowane zarówno na Uniwersytecie jak i w ramach komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych oraz prac badawczych realizowanych wewnątrz spółki P42, spin-offu UW — w dużym stopniu pokrywają się z opisanymi w Państwa materiałach. Zajmuję się (najchętniej łącznie) zagadnieniami związanymi ze algorytmami głębokiego uczenia maszynowego, fizycznymi podstawami procesów biologicznych od skal mikro do mezo oraz modelowaniem ewolucji układów złożonych. Każdy z tych tematów jest niezwykle ciekawy “astro” kontekście — i w sensie procesów powstania pierwszych układów biologicznych i w sensie ewolucji jakkolwiek rozumianej inteligencji.