Krystian Latos

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Doktorant na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na tym samym wydziale ukończył studia magisterskie na kierunku Chemia medyczna. W czasie licencjatu, w Zespole Biologii Chemicznej i Projektowania Leków badał inhibitory interakcji MDM2/p53. W ramach pracy magisterskiej zajmował się chemią bioortogonalną – projektowaniem i syntezą heterodienów do reakcji hetero-Dielsa-Aldera z odwróconym zapotrzebowaniem elektronowym wykorzystywanych w obrazowaniu dystrybucji leków przeciwnowotworowych. Stawia pierwsze kroki w popularyzacji nauki pisząc swój pierwszy artykuł popularnonaukowy.

Jego zainteresowania naukowe są związane z lekami przeciwnowotworowymi, chemią in vivo, czyli uczynieniem komórki organizmu kolbą reakcyjną i, naturalnie, astrobiologią.

Prywatnie zapalony czytelnik i pasjonat wszystkiego co tajemnicze i niezbadane.