Katarzyna Kubiak Siwińska

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Mikrobiolog środowiskowy, od 2015 roku pracuje w Sieci Badawczej Lukasiewicz – Instytucie Lotnictwa, Centrum Technologii Kosmicznych, Zakładzie Teledetekcji i zajmuje się pozyskiwaniem oraz analizą sygnatur spektralnych biomasy. W ramach badań astrobiologicznych zaangażowana byłam w badania pióropuszy wodnych Enceladusa polegających na modelowaniu zachowania potencjalnych mikroorganizmów ekstremofilnych wydostających się z gejzerów i możliwościami detekcji ich obecności za pomocą spektrometrów umieszczonych na sondach kosmicznych. Zajmowałam się selekcją mikroorganizmów do badań w komorach klimatycznych w symulowanych warunkach Enceladusa oraz analizą ich sygnatur spektralnych. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół biofilmów i wpływu warunków kosmicznych na ich strukturę oraz fizjologię mikroorganizmów tworzących ten biofilm.