Jan Kotlarz

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Obecnie pracuje w Zakładzie Teledetekcji Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa gdzie prowadzi badania nad metodami detekcji ekstremofili (archeonów metanogennych) w pióropuszach wodnych Enceladusa. W swojej pracy wykorzystuje metody numeryczne (symulacje kinetyczne rozprzestrzeniania się komponentu biologicznego w światach oceanicznych), analogi środowisk ekstremalnych (komora próżniowa, wysokie zasolenie), spektrometrię w pasmach UV, świetle widzialnym i podczerwieni, metody uczenia maszynowego. W 2020 r. rozpoczął współpracę z JPL w ramach programu NAWA.