Jan Jakub Śliwiński

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Jan Jakub Śliwiński jest studentem trzeciego roku Biotechnologii (Applied Molecular Biology) na University of Aberdeen. Swoją karierę akademicką rozpoczynał na Uniwersytetach Ekonomicznym i Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie studiował finanse i rachunkowość oraz biotechnologię. Po skończeniu pierwszego roku na obu uczelniach zrezygnował ze studiów w Poznaniu aby rozpocząć nowe w Szkocji. Jan rozwija swój szeroki wachlarz naukowych zainteresowań, skupionych wokół szeroko pojętych nauk o życiu, poprzez członkostwo w stowarzyszeniach naukowych i staże odbyte w Centrum Medycyny Regeneracyjnej, the University of Edinburgh i Rowett Institute of Nutrition and Health, University of Aberdeen. W ramach wolontariatów angażował się (i nadal angażuje) w pracę naukową prowadzoną na UAM i UoA. Spełniając swoje ogromne marzenie, Jan spędził rok akademicki 2019/2020 w Kanadzie w ramach wymiany studenckiej na Queen’s University w Kingston, Ontario (niestety pobyt ten został skrócony przez wybuch pandemii). Oprócz astrobiologii, ostatnimi czasy jego zainteresowania to różne formy spędzania czasu na świeżym powietrzu i zbieranie płyt winylowych.