Jakub Ciążela

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Geolog planetarny, geochemik i mineralog. Adiunkt w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN). Zajmuje się migracją metali i poszukiwaniem nowych złóż w dotychczas rzadko eksplorowanych obszarach. Jedyny jak dotąd Polak uczestniczący w misjach oceanicznych International Ocean Discovery Program (IODP). Obecnie zaangażowany w projekty International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) i misję Europejskiej Agencji Kosmicznej ExoMars na Marsa. Stypendysta FNP, ECORD, InterRidge i DAAD. Laureat wielu grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. W jednym z nich (OPUS NCN) bada powstawania endogenicznych złóż metali na Marsie. Pracuje też nad instrumentem MIRORES, który pozwoli na ich poszukiwanie przy użyciu dalekiej podczerwieni.