Ewa Szuszkiewicz

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Profesor i Koordynator, współzałożyciel polskiego centrum astrobiologicznego Centre for Advanced Studies in Astrobiology and Related Topics, CASA*, przewodnicząca Sekcji Astrobiologii i Medycyny Kosmicznej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Wykonawczej European Astrobiology Network Association, wice-lider grupy roboczej European Astrobiology Institute: “Formation and Evolution of Planetary Systems and Detection of Habitable Worlds”,  członek Zarządu Europlanet Society, członek PLATO Consortium (PLATO – PLAnetary Transits and Oscillations of stars is the European Space Agency’s M3 mission).