Astrochemia

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Jakie pierwiastki i związki chemiczne można znaleźć w kosmosie? Jak one ze sobą reagują? Jak wpływa na nie promieniowanie? Badanie tych i szeregu innych zagadnień pozwala astrochemikom na wnioskowanie o powstawaniu życia na Ziemi, a także o możliwościach jego istnienia na innych ciałach niebieskich.

Interesujące strony:

  • Strona zawiera odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące astrochemii. Co to jest astrochemia? Na czym polega praca astrochemika? Gdzie może pracować? Jak zostać astrochemikiem? Fragment opisu z tej strony:  “Astrochemicy są po części astronomami, a po części chemikami. Studiują układ okresowy pierwiastków – ale w kontekście kosmosu, a nie Ziemi. Jako astrochemik nie tylko obserwujesz gwiazdy, ale także je analizujesz. Astrochemicy szczegółowo badają różne aspekty wszystkich fascynujących obiektów we Wszechświecie na poziomie molekularnym w nadziei, że znajdą odpowiedź na pytanie jak powstały. Badają skład chemiczny obiektów w przestrzeni kosmicznej. Niektóre z pierwiastków chemicznych są powszechne we Wszechświecie i występują również na Ziemi. Inne istnieją tylko w kosmosie. Wszystkie jednak są ważne, a Twoim zadaniem jako astochemika jest ustalenie, jaka jest ich rola.” http://www.space-awareness.org/en/careers/career/what-astrochemist/ 
  • Ciekawa strona dotycząca astrochemii. Celem astrochemistry.eu jest poszerzanie i pogłębianie zrozumienia astrofizyki i astrochemii w jej różnych aspektach, takich jak obserwacje, badania laboratoryjne i teoretyczne. Ponadto na tej stronie można znaleźć informacje o konferencjach, sympozjach, seminariach i specjalnych kursach na temat astrochemii.  http://www.astrochemistry.eu/index.html
  • Bardzo ciekawa strona polskiej grupy zajmującej się astrochemią. Centrum Doskonałości z Astrofizyki i Astrochemii rozpoczęło działalność 1 stycznia 2020 roku i utworzone zostało w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W skład Centrum wchodzą pracownicy Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Chemii. Głównymi obszarami tematycznymi Centrum są astrofizyka, chemia kwantowa i spektroskopia teoretyczna, których punktem stycznym jest próba zrozumienia w jaki sposób z materii międzygwiazdowej powstają i ewoluują planety, gwiazdy i galaktyki. W ramach Centrum funkcjonują dwie grupy badawcze, które w komplementarny sposób zajmują się opisem cyklu życia materii we Wszechświecie: interdyscyplinarna grupa TASQ oraz astronomiczna grupa Galaxy. https://astrochem.umk.pl/
  • Astrochemia w NASA. Laboratorium Astrofizyki i Astrochemii znajduje się w Oddziale Nauk Kosmicznych i Astrofizyki Wydziału Nauk o Przestrzeni Kosmicznej i Astrobiologii  w Ames Research Center (ARC) NASA w Kalifornii. Laboratorium wspiera misje i programy naukowe NASA. Badania dotyczą właściwości fizycznych i chemicznych materii międzygwiazdowej, komet, asteroid, planet i księżyców. http://www.astrochem.org/

Krótkie materiały w języku angielskim:Wykłady w języku polskim:

Wykłady w języku angielskim: