Aleksander Szymczak

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Mikrobiologia ze specjalnością Immunologia, Mikrobiologia Medyczna i Diagnostyka Laboratoryjna Uniwersytetu Łodzkiego. Obecnie jest doktorantem realizującym swoje badania w Laboratorium Bakteriofagowym Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Jego praca dotyczy odkryć w dziedzinach genetyki i metagenomiki w korelacji ze stanami chorobowymi przewodu pokarmowego u człowieka. Od 2019 roku jest także kierownikiem projektu Preludium 16 Narodowego Centrum Nauki. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.