Początki życia na Ziemi

Czym jest życie, jakich definicji życia używamy? Z czego zbudowane są organizmy żywe? Jakie są aktualne hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi? 

Członkowie towarzystwa związani z tematyką Początku życia:

  • Tomasz Zajkowski
  • Rafał Wieczorek
  • Mikołaj Kuska
  • Ignacy Górecki
Privacy policy -> http://astrobio.pl/privacy-policy/