Organizmy ekstremofilne

Krańcowe możliwości przetrwania życia na Ziemi i poza nią. Strategie przetrwania organizmów żywych. 

Bartłomiej Gołdyn, Łukasz Kaczmarek, Tomasz Zajkowski, Ignacy Górecki

Privacy policy -> http://astrobio.pl/privacy-policy/