Arkadiusz Kołodziej

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Student V roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Do jego głównych zainteresowań należy psychiatria i neuro-nauki, a od niedawna zajmuje go medycyna kosmiczna i astrobiologia. Aktywny członek Psychiatrycznego Koła Naukowego WUM im. Prof. Jana Mazurkiewicza. Stypendysta programu Erasmus+, realizowanego w Universidad Complutense de Madrid,  w ramach którego odbył medyczny staż u boku specjalistów ze szpitala Hospital Universitario 12 de Octubre. Pełnił funkcje Crew Medical Officer analogowej misji kosmicznej BRIGHT 1 organizowanej przez Analog Astronaut Training Center. Bierze udział konkursie Home on the Moon organizowanym przez Aldrin Family Foundation z projektem szpitala na Księżycu – ALLDREAM LUNAR INSTITUTE. Zaangażowany w prace wolontariackie na rzecz szerzenia świadomości ludzi na temat zdrowia w ramach międzynarodowych organizacji, takich jak IFMSA (The International Federation of Medical Students Associations) czy IIMC (Institute for Indian Mother and Child). Poza szeroko rozumianą nauką do jego największych pasji należy literatura.