Dr Tomasz Zajkowski

Tomasz Zajkowski jest pracownik Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie prowadzi badania w NASA Ames Research Center finansowane przez program Mobilność Plus MNiSW. Interesuję się w jaki sposób proste komponenty chemiczne organizują się w struktury wyższego rzędu dając początek procesom biologicznym. Wykorzystując informację genetyczną współczesnych organizmów dąży do odtworzenia procesów, które miały miejsce na wczesnych etapach ewolucji. Do najważniejszych osiągnięć naukowych Tomasza należy odkrycie białek prionowych u archeonów sugerujące ich pradawną funkcję w regulacji procesów biochemicznych. Tomasz zajmuje się również zastosowaniami biologii syntetycznej w eksploracji kosmosu. Był kilkukrotnie nagradzny w konkursie International Genetically Engineered Machine (iGEM). W ramach działalności edukacyjnej prowadził kurs astrobiologii na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego.

English version:
Tomasz is an employee of the Center of New Technologies at the University of Warsaw, currently conducting his individual research project at NASA Ames Research Center. He is interested in how simple chemical components organize themselves into higher-order structures, giving rise to biological processes. By using the genetic information of modern organisms, he tries to recreate the processes that took place in the early stages of evolution. One of Tomasz’s most important scientific achievements is the discovery of prion proteins in Archaea, suggesting their ancient role in the regulation of biochemical processes of unicellular organisms. He is also interested in the use of synthetic biology in space exploration. He supervised the work of students participating in the International Genetically Engineered Machine (iGEM) competition in 2018 and 2019, obtaining a silver and gold medal, respectively. In 2018, the work concerned the construction of a Martian habitat using mycelium. In 2019, as part of the „Astropharmacy” project, a prototype of a microfluidic system for drug synthesis on demand was built. As part of his educational activities, he conducted an astrobiology course at the Open University of Warsaw University.

Artykuły naukowe/Scientific articles:

Recent:
The hunt for ancient prions: Archaeal prion-like domains form amyloid-based epigenetic elements
https://academic.oup.com/mbe/advance-article/doi/10.1093/molbev/msab010/6108110?fbclid=IwAR06rn8UbwAF1dzmYcx7RBWltJ-602gWwU0rkwBmv4lB1HNjeICwKFNM0sk


All:

https://orcid.org/0000-0001-9433-6071

Artykuły popularnonaukowe/Popular science articles:

Theories about the origin of life

YouTube:

Seminarium w temacie początków życia na Ziemi/Seminar about the origin of life – in Polish

Seminar about the origin of life – in English

Seminarium o astrobiologii/Seminar about astrobiology – in Polish:

Seminarium o prionach/Seminar about prions – in English:

Audycje radiowe/Radio interview:

TOKFM z Cezarym Łasiczką

https://audycje.tokfm.pl/podcast/48064,Wszyscy-jestesmy-Marsjanami-O-tym-dr-Tomasz-Zajkowski

RDC z Łukaszem Bożyckim

Platformy społecznościowe/Social media:

Instagram https://www.instagram.com/lab_my_day/

Twitter https://twitter.com/ebeneben1

Facebook https://www.facebook.com/tomaszzajkowski

Odsłony moich projektów na stronie NASA/My project descriptions on NASA webpage:

Bioinformatics

https://www.nasa.gov/content/bioinformatics

Astropharmacy
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2020_Phase_I_Phase_II/Astropharmacy/

Myco for Mars
https://www.nasa.gov/feature/ames/myco-architecture/

Privacy policy -> http://astrobio.pl/privacy-policy/