Członkowie Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego

Poznaj nasz zespół!


Dr Tomasz Zajkowski

Tomasz Zajkowski jest pracownikiem Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie prowadzi badania w NASA Ames Research Center finansowane przez program Mobilność Plus MNiSW. Interesuję się w jaki sposób proste komponenty chemiczne organizują się w struktury wyższego rzędu dając początek procesom biologicznym. Wykorzystując informację genetyczną współczesnych organizmów dąży do odtworzenia procesów, które miały miejsce na wczesnych etapach ewolucji. Do najważniejszych osiągnięć naukowych Tomasza należy odkrycie białek prionowych u archeonów sugerujące ich pradawną funkcję w regulacji procesów biochemicznych. Tomasz zajmuje się również zastosowaniami biologii syntetycznej w eksploracji kosmosu. Był kilkukrotnie nagradzny w konkursie International Genetically Engineered Machine (iGEM). W ramach działalności edukacyjnej prowadził kurs astrobiologii na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego.


Mikołaj Kuska

Student ostatniego roku Zastosowań Fizyki w Biologii i Medycynie na specjalności: biofizyka molekularna na Wydziale Fizyki UW. Od drugiego roku studiów zaangażowany w prace Grupy Biologii Strukturalnej dr Marii Górnej, a od dwóch lat magistrant w Core Facility for Crystallography and Biophysics, gdzie skupiał się na wykorzystaniu standardowych technik z zakresu biologii molekularnej i biochemii do badania białek z rodzin IFIT oraz FASTK, a swoją naukową przyszłość głównie wiąże z wykorzystaniem metod z zakresu biofizyki molekularnej i biochemii w badaniach z zakresu astrobiologii i biologii syntetycznej. W 2019 roku był jednym z reaktywatorów Koła Naukowego Biofizyki Molekularnej, w którym, jako pierwszym na Uniwersytecie, powstała sekcja astrobiologii. Jest jednym z inicjatorów wprowadzenia na Uniwersytecie Warszawskim pierwszego przedmiotu wykładowego z zakresu astrobiologii. 

Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Biofizycznego oraz Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej. Angażuje się w popularyzację nauki w wydarzeniach lokalnych (w szkołach) jak i szerszych np. Piknik Naukowy, Noc Biologów czy Festiwal Nauki.


Jakub Janiec

Biofizyk Molekularny. Odbywał staże w czołowych europejskich ośrodkach badawczych, czyli Sars International Centre for Marine Molecular Biology (Bergen, Norwegia) i Université de Rennes 1 (Rennes, Francja). Ponadto, naukowo współpracował z Houston Methodist Research Institute oraz Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Razem z Mikołajem Kuską reaktywował Koło Naukowe Biofizyki molekularnej i uczestniczy w tworzeniu przedmiotu dotyczącego podstaw astrobiologii. Pracę magisterską wykonał w Centrum Nauk Biologiczno-chemicznych (UW) oraz pracuje jako popularyzator nauki w BioCentrum Edukacji Naukowej (fundacja PAN). Dodatkowo w ramach popularyzacji nauki tworzył i wykładał na “Spotkaniach z Nauką” organizowanych przez Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe (Uniwersytet Śląski, Katowice), uczestniczy w wydarzeniach takich jak Piknik Naukowy Polskiego Radia czy Noc Biologów. Jego zainteresowania naukowe są związane z biofizyką komórki i błony komórkowej, krystalografią i oczywiście astrobiologią. 


Dr Takao Ishikawa

Takao Ishikawa jest adiunktem w Zakładzie Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne zainteresowania to białka prionowe, szczególnie mnogość genów kodujących białka zdolne do agregacji w komórkach drożdży. W swojej pracy badawczej wykorzystuje modułową budowę większości drożdżowych białek prionowych do konstruowania sztucznych białek zdolnych do agregacji i tworzy układy do badań przesiewowych potencjalnych związków antyprionowych. Poza tym interesują go białka i domeny inherentnie nieuporządkowane. Bada proces ich fałdowania metodami spektroskopii NMR we współpracy z grupą prof. Koźmińskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.Astrobiologią (formalnie) interesuje się od niedawna, choć temat początku życia i teorii dotyczących źródła związków organicznych niezbędnych do procesów życiowych od dawna porusza na wykładach ogólnouniwersyteckich prowadzonych nie tylko na Wydziale Biologii Uniwersytet Warszawskiego. Nieuporządkowane strukturalnie białka wydają się mieć swój istotny udział w ewolucji proteomu, dlatego wyżej wymienione tematy badawcze nawiązują do zagadnień astrobiologii i taki kierunek badań będzie w przyszłości wzmacniany.


Dr Anna Łosiak

Geolożka planetarna, obecnie pracuje na Uniwersytecie w Exeter w UK badając małe kratery uderzeniowe na Ziemi. Związana z Instytutem Nauk Geologicznych PAN gdzie zajmowała się badaniami powierzchni Marsa. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Michigan State University oraz Uniwersytetu w Wiedniu. Stypendystka Fulbrighta, Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowship i grantów NCN oraz Fundacji dla Nauki Polskiej. Okropny geek.


Dr Rafał Wieczorek

Biochemik. Rafał Wieczorek jest adiunktem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej prowadził badania naukowe we Włoszech, w Danii oraz w Stanach Zjednoczonych. Interesuje się zagadnieniem powstania życia. Jak i dlaczego materia nieożywiona mogła zorganizować się w organizm żywy. Jednym z najczęściej poruszanych i publikowanych przez niego tematów jest rola peptydów, ich katalizy i struktury, we wczesnych etap chemii prebiotycznej.


Łukasz Kaczmarek

Biolog, a konkretnie zoolog pracujący w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuję się badaniem niesporczaków (Tardigrada) czyli wielokomórkowych zwierząt ekstremofilnych zasiedlających niemal wszystkie ziemskie ekosystemy. Badam wpływ warunków hipomagnetycznych na niesporczaki. Testuję ich zdolność do długotrwałej anhydrobiozy oraz odporność na różnego rodzaju trujące substancje. Badam też możliwość przetrwania niesporczaków w regolicie marsjańskim. Ponadto zajmuję się też badaniami nad możliwością przetrwania ekstremofilnych bezkręgowców na innych planetach i księżycach.


Monika Brandić Lipińska

Specjalizuje się w architekturze w środowiskach ekstremalnych, w szczególności architekturze kosmicznej. Pracuje nad wykorzystaniem biologii w architekturze oraz architekturą responsywną, z uwzględnieniem czynnika ludzkiego podczas misji kosmicznych. W ramach doktoratu w Hub Biotechnology in the Built Environment w Newcastle University rozwija projekt  ‘Myco-architecture’  przy współpracy z laboratorium astrobiologii NASA Ames Research Center,  skupiając się na wdrażaniu biologii syntetycznej w metodach konstrukcji pozaziemskich. Ukończyła studia magisterskie na Lund University w Szwecji, na kierunku Architektura, ze specjalizacją Eksperymenty Przestrzenne (projektowanie dla ekstremalnych środowisk i projektowanie parametryczne) oraz w Międzydyscyplinarne Studia Kosmiczne na International Space University (ISU) w Strasbourgu.


Dr Milena Ratajczak

Doktor astronomii, adiunkt w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia magisterskie na UAM w Poznaniu, stopień doktora uzyskała w CAMK PAN w Toruniu, była związana naukowo z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem  Karola w Pradze. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki gwiazd podwójnych oraz planet pozasłonecznych. Jest członkiem grupy OGLE – wielkoskalowego przeglądu nieba przy użyciu polskiego teleskopu zlokalizowanego w Chile, a także projektu Solaris – mającego na celu poszukiwanie egzoplanet za pomocą sieci robotycznych teleskopów na południowej półkuli. Współpracuje z międzynarodowym konsorcjum programu BRITE wykorzystującym konstelację nano-satelitów do obserwacji najjaśniejszych gwiazd w naszej Galaktyce. W wolnych chwilach popularyzuje naukę jako koordynator edukacyjnego program UNAWE w Polsce oraz członek zarządu fundacji New Space, MultiŚwiat, a także Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Współpracuje z pismami popularnonaukowymi, redaguje książki i gry o tematyce astronomicznej. W weekendy biega, najchętniej po górach.


Karolina Rojek-Sito

Neurobiolog, obecnie doktorantka Instytutu Nenckiego w Warszawie. Aktualnie zajmuje się porównaniem obwodów neuronalnych leżących u podłoża motywacji społecznej i motywacja do zdobywania nagrody pokarmowej. Jej badania zostały nagrodzone przez FENS (Federation of European Neuroscience Societies). Zainteresowanie neurobiologią aktywnie rozwijała już od pierwszych lat studiów, uczestnicząc w przeprowadzaniu badań behawioralnych początkowo w ramach wolontariatu, później jako pracownik Instytutu. Jej uwaga jest szczególnie skupiona na tym, w jaki sposób mózg kontroluje funkcje poznawcze, emocje oraz pamięć. Poza neurobiologią na bieżąco poszerza swoje horyzonty w dziedzinach astrofizyki oraz astrobiologii, gdyż uważa, że zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za przystosowanie organizmów do warunków kosmicznych, zwłaszcza tych związanych z neuroplastycznością jest niezwykle istotne w świetle coraz bardziej powszechnego przebywania ludzi w przestrzeni kosmicznej oraz planów kolonizacji innych planet. Z entuzjazmem obserwuje rozwój badań pokazujących wpływ czynników występujących w czasie przebywania w mikrograwitacji oraz ich skutki po powrocie na Ziemię. Wolnym czasie programuje, ucząc się podstaw machine learninu, wierząc, że dzięki temu będzie mogła rozszerzyć swoje plany badawcze i sprawić, że będą one bardziej efektywne.


Dr Agata Kołodziejczyk

Tytuł doktora z dziedziny neurobiologii uzyskała na Uniwersytecie w Sztokholmie. Laureatka nagrody FNP Rojszczaka za łączenie biologii z astronomią. Trzykrotna laureatka pierwszej nagrody w konkursie Global Space Balloon Challenge na wynoszenie astrobiologicznych eksperymentów do stratosfery. Pracowała w Advanced Concepts Team Europejskiej Agencji Kosmicznej jako ekspert biomimetyki. Obecnie zajmuje się organizacją analogowych symulacji misji kosmicznych i szkoleń dla przyszłych turystów kosmicznych i astronautów komercyjnych, a także wszystkich osób, którzy pragną rozwijać swoją karierę w sektorze kosmicznym. Inicjatorka powstania pierwszej analogowej bazy Lunares w Pile, obecnie założycielka i współwłaścicielka habitatu Analog Astronaut Training Center w Rzepienniku Strzyżewskim. Wraz z partnerem Mattem Harasymczukiem prowadzą jedyną w Polsce organizację, zajmującą się załogowymi lotami w kosmos (www.astronaut.center). 


Justyna Pelc

Studentka ostatniego roku Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Uzyskała tytuł inżyniera na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Zafascynowana kosmosem, zwłaszcza wszystkim związanym z Marsem. Lider grupy Innspace, która zajmuje się projektami związanymi z inżynierią kosmiczną – projektuje bazy marsjańskie (min. 5. Miejsce w konkursie Mars Colony Prize) czy samoloty suborbitalne (ESA Grand Prix w konkursie Student Aerospace Challenge). Wcześniej wiceprezes koła naukowego na Politechnice Wrocławskiej, realizującego projekty pojazdów kosmicznych, odpowiedzialna za marketing i organizację, lider projektu lądownika marsjańskiego (2. Miejsce w konkursie Red Eagle). Aktywnie działa na rzecz popularyzacji wiedzy – organizator wielu kosmicznych wydarzeń i inicjatyw (m.in. Space Day). Członek Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej.


Wiktoria Dziaduła

Interesuje się architekturą w kontekście innowacji, a także relacji z pogranicza sztuki, projektowania i nauki. Studentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (II stopień), pisze pracę magisterską na temat analogowych habitatów kosmicznych. Przez 2 lata była związana z Fundacją Laboratorium Architektury 60+ oraz Kołem Naukowym LAB60+ przy Wydziale Architektury PŚ. Od 2018 roku realizuje swoje biznesowe pasje w Studenckim Forum Business Centre Club, obecnie jako Przewodnicząca Regionu Katowice, wcześniej jako Koordynator Działu Human Resources. Założycielka i Liderka grupy projektowej architektury kosmicznej M.A.R.S. Project – Międzywydziałowy Astronomiczny Ruch Studentów, która zrzesza studentów – pasjonatów rozwoju sektora kosmicznego. Od stycznia 2020 Członek Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej. Wspiera kobiety w technologiach w ramach Wolontariatu podczas wydarzenia Women in Tech Fundacji Perspektywy. Absolwentka Akademii Liderek Biznesu i Społeczeństwa Obywatelskiego Fundacji im. Lesława A. Pagi.


Janusz Pętkowski

Janusz Jurand Pętkowski jest pracownikiem naukowym na MIT-EAPS w Cambridge, MA, USA. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą interdyscyplinarnej dziedziny astrobiologii. Janusz interesuje się głównie szukaniem życia w naszym układzie słonecznym i poza nim, gazami biosygnaturowymi w atmosferach planet pozasłonecznych i biochemią teoretyczną. Jak dotąd Ziemia jest jedyną znaną zamieszkaną planetą. Wiadomo jednak, że prawa fizyki i chemii są uniwersalne i takie same w każdym „zakątku” obserwowalnego Wszechświata. Czy możemy powiedzieć to samo o biologii? Czy potrafimy zidentyfikować uniwersalne prawa biologii? Czy życie ma wybór jeśli chodzi o własną chemię? Janusz szuka odpowiedzi na te pytania, używając komputerowych symulacji chemoinformatycznych jako pomocy w projektowaniu eksperymentów laboratoryjnych.


Arkadiusz Kołodziej

Student V roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Do jego głównych zainteresowań należy psychiatria i neuro-nauki, a od niedawna zajmuje go medycyna kosmiczna i astrobiologia. Aktywny członek Psychiatrycznego Koła Naukowego WUM im. Prof. Jana Mazurkiewicza. Stypendysta programu Erasmus+, realizowanego w Universidad Complutense de Madrid,  w ramach którego odbył medyczny staż u boku specjalistów ze szpitala – Hospital Universitario 12 de Octubre. Pełnił funkcje Crew Medical Officer analogowej misji kosmicznej BRIGHT 1 organizowanej przez Analog Astronaut Training Center. Bierze udział konkursie Home on the Moon organizowanym przez Aldrin Family Foundation z projektem szpitala na Księżycu – ALLDREAM LUNAR INSTITUTE. Zaangażowany w prace wolontariackie na rzecz szerzenia świadomości ludzi na temat zdrowia w ramach międzynarodowych organizacji takich jak IFMSA (The International Federation of Medical Students Associations) czy IIMC (Institute for Indian Mother and Child). Poza szeroko rozumianą nauką do jego największych pasji należy literatura.


Ignacy Górecki

Student IV roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, który także rozpoczyna I rok Astronomii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie realizuje autorski projekt w ramach Mini-Grantu Studenckiego WUM, w którym bada bakterie wywołujące zakażenia szpitalne wystawione na warunki stratosferyczne podczas lotu balonem stratosferycznym. W 2019 roku pełnił funkcje Vice-Commandor oraz Biomedical Engineer podczas księżycowej misji analogowej ARTEMIS organizowanej przez Analog Astronaut Training Center. Aktywnie uczestniczy w Histologicznym Kole Naukowym „HESA” oraz w Mikrobiologicznym Kole Naukowym WUM. Szczególnie interesują go procesy biologiczne na poziomie komórki, astrobiologia i medycyna kosmiczna. Wierzy, że kluczem do rozwoju medycyny jest poznanie całej maszynerii komórki. Żeby dbać o higienę umysłu lubi czytać książki i jeździć rowerem szosowym na długie wycieczki.


Kamil Muzyka

Doktorant w Instytucie Nauk  Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w dziedzinach wydobycia surowców pozaziemskich („górnictwo kosmiczne”) oraz produkcji w przestrzeni kosmicznej z wykorzystaniem warunków pozaziemskich.  Członek Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego, Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej, Stowarzyszenia „Rzecznicy Nauki” oraz Space Generation Advisory Council. Tematem  jego badań są prawne aspekty wydobycia, przetwarzania oraz wykorzystania przemysłowego surowców i warunków występujących na ciałach niebieskich, oraz patentowe aspekty organizmów syntetycznych, ksenobiologicznych oraz technologii samo-ujawniających poprzez posiadanie zdolności do samoreplikacji. W latach 2016-2019 pełnił funkcję obserwatora przy Haskiej Grupie Roboczej do spraw Międzynarodowej Regulacji Wykorzystania Surowców Kosmicznych. W latach 2013-2014 odbył staż w Institute for Ethics and Emerging Technologies przy Trinity College, a w lipcu 2015 uczestniczył w Copernicus Space Science Laboratory w Bercel na Węgrzech.


Bartłomiej Gołdyn

Zoolog, pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w biologii bezkręgowców związanych z siedliskami ulegającymi okresowym wahaniom warunków środowiskowych. Duża część takich organizmów to ekstremofile, przystosowane do przetrwania trudnych warunków dzięki zdolności do kryptobiozy. Między innymi dlatego najbardziej interesującą go dziedziną astrobiologii jest funkcjonowanie ekosystemów ekstremalnych oraz możliwość istnienia ich analogów na innych planetach czy księżycach. Jego ulubiona grupa ekstremofilów to duże skrzelonogi, choć prowadzi też badania m.in. nad mięczakami, niesporczakami czy roztoczami. W terenie najłatwiej spotkać go nad okresowymi stawami, jeziorami i rozlewiskami lub w górach (od Arktyki po Amazonię, Andy i Himalaje – choć dużo częściej w Polsce); eksperymenty laboratoryjne prowadzi w lochach Collegium Biologicum UAM. Dwa piętra wyżej od kilkunastu lat wspólnie z Łukaszem Kaczmarkiem prowadzi jedne z pierwszych w Polsce wykładów z astrobiologii. W wolnych chwilach fan powieści Lema oraz lokaj łysego flerkena.


Dr Katarzyna Adamala


Prof. Ewa Szuszkiewicz

Koordynator i współzałożyciel polskiego centrum astrobiologicznego Centre for Advanced Studies in Astrobiology and Related Topics, CASA*, przewodnicząca Sekcji Astrobiologii i Medycyny Kosmicznej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Wykonawczej European Astrobiology Network Association, wice-lider grupy roboczej European Astrobiology Institute: „Formation and Evolution of Planetary Systems and Detection of Habitable Worlds”,  członek Zarządu Europlanet Society, członek PLATO Consortium (PLATO – PLAnetary Transits and Oscillations of stars is the European Space Agency’s M3 mission). 


Prof. Franco Ferrari

Koordynator i współzałożyciel polskiego centrum astrobiologicznego Centre for Advanced Studies in Astrobiology and Related Topics, CASA*, ekspert Sekcji Astrobiologii i Medycyny Kosmicznej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. Z wykształcenia jestem fizykiem teoretycznym. Jako astrobiolog interesuje mnie promieniowanie kosmiczne, jego wpływ na powstanie życia i ewolucji organizmów. Fascynują mnie loty kosmiczne,  badam wpływ promieniowania kosmicznego na człowieka.  


Radosław Piast

Ma 34 lata ale zachowuje się jakby miał 40 w bicepsie. Pasmo złych wyborów życiowych sprawiło, że aktualnie marnuje sobie życie na uczelni, starając się zaprojektować peptydową minimalną syntetazę. W swojej niewdzięcznej funkcji uniwersyteckiej Radek również próbuje wyewoluować lek na dręczączącą nasze babcie wredną i nieuleczalną chorobę: chondrokalcynozę, znaną także jako dna rzekoma; oraz zajmuje się przepływem informacji i energii w systemach żywych. Dodatkowo swoje mizerne przemyślenia przelewa na papier w publikacjach o definicji życia.

Poza pracą naukową Radek choruje na bredgensicę terminalną, jest wytrawnym smakoszem kebabów i na poważnie bierze stan epidemiologiczny na świecie, prewencyjnie się odkarzając hydroksylem etanu za równo od zewnątrz jak i od wewnątrz.Robert Dec


Dr Grzegorz Łach


Beata Suścicka

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Przez całe studia mocno związana z aktywnością studencką. Zafascynowana architekturą, designem i nowymi technologiami oraz możliwościami rozwoju i korelacji tych dziedzin w kosmosie. Od 2018 związana z grupą Innspace, zajmującą się projektami związanymi z inżynierią kosmiczną – baz marsjańskich (min. 5. Miejsce w konkursie Mars Colony Prize czy Gold Winner w konkursie Future Mars Life) oraz samolotów suborbitalnych (ESA Grand Prix w konkursie Student Aerospace Challenge).


Małgorzata Popiel

Absolwentka kierunku inżynierii biomedycznej na Politechnice Poznańskiej, a obecnie studentka ostatniego roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jako swoją dziedzinę prawa wybrała prawo własności intelektualnej oraz kosmiczne. Od początku studiów zaangażowana w działalność studencką. Od roku związana z grupą Innspace, w której odpowiada głównie za aspekty prawne, etyczne i politologiczne.


Małgorzata Domańska


Maciej Ciemny

Moje zainteresowania naukowe — realizowane zarówno na Uniwersytecie jak i w ramach komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych oraz prac badawczych realizowanych wewnątrz spółki P42, spin-offu UW — w dużym stopniu pokrywają się z opisanymi w Państwa materiałach. Zajmuję się (najchętniej łącznie) zagadnieniami związanymi ze algorytmami głębokiego uczenia maszynowego, fizycznymi podstawami procesów biologicznych od skal mikro do mezo oraz modelowaniem ewolucji układów złożonych. Każdy z tych tematów jest niezwykle ciekawy „astro” kontekście — i w sensie procesów powstania pierwszych układów biologicznych i w sensie ewolucji jakkolwiek rozumianej inteligencji.


Weronika Erdmann


Stanisław Dunin-Horkawicz


Karol Masztalerz

Student na the University of Manchester, Faculty of Science and Engineering. Amator astronomii, astrofotograf. Praktykant wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.


Ewa Borkowska

Doktorantka w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim

Wczesna organizacja genomu komórki oraz jej ewolucja związana z czerwonymi algami i sinicami; teoria endosymbiozy.

Badania paleontologiczne wczesnego etapu życia na Ziemi – Archaik

Badanie biofilmu – rola powstawania biofilmu jako strategii wczesnego życia w ekstremalnych warunkach

Badanie czerwonych mikroglonów (Cyanidiales) i porównanie z glaukofitami i cyjanobakteriami

Różne rodzaje warunków stresowych i ich wpływ na mikroglony (substancje powstające pod wpływem różnych czynników stresowych i ich wykorzystanie do odporności komórek)

Interakcje między organizmami w środowiskach ekstremalnych. Endolityczne konsorcja organizmów i ich wpływ na matryce skał –  Atacama

Abiogeneza i identyfikacja abiotycznych źródeł związków organicznych – laserowy system spektroskopowy do analizy lotnych związków organicznych (VOC)

Procesy geologiczne na Ziemi analogiczne do Marsa i Wenus (aktywność wulkaniczna, tworzenie się rur lawowych, kwaśne środowisko, unoszące się w aerozolu komórki prokariotyczne i eukariotyczne)

Symulowanie warunków przestrzennych; Komora symulacyjna atmosfery i powierzchni planetarnej


Jan Jędryszek

Pracował dla Europejskiej Agencji Kosmicznej przy projekcie HECATE, bio-górniczym projekcie skupiającym się na wydobywaniu metali z regolitu Księżycowego. Ukończył studia Neurobiologiczne na UJ, broniąc pracę w Zakładzie Teorii Układów Złożonych Instytutu Fizyki UJ. Obecnie studiuje na Uniwersytecie w Heidelbergu w Max Planck School „Matter to Life”, grupie badawczej Towarzystwa Maxa Plancka zajmującej się badaniem pochodzenia życia, i w jaki sposób „życio-podobne” procesy i materiały mogą być skutecznie symulowane, przewidziane, i syntetyzowane w laboratorium. Obiektami zainteresowań są; morfogeneza i dynamika rozwoju układów złożonych (mrowiska, embriogeneza, abiogeneza…), w jaki sposób informacja jest przekazywana w takich systemach, oraz jak wykorzystać owe badania w celu projektowania ‘syntetycznych’ komórek i innych ‘życio-podobnych’ systemów.


Jacek Wierzchoś

 Jacek Wierzchos is a Research Scientist at the National Museum of Natural Sciences (Spanish National Research Council). He earned a MSc in Chemistry and a PhD in Chemical Sciences at the Polish Academy of Sciences in 1990. J. Wierzchos is an expert in geomicrobiology of microbial ecosystems in extremely arid environments and skilled for the use of electron and photon microscopy. J. Wierzchos is a co-author of a pioneer method to study extant or extinct microorganisms inside rocks. His current investigation lines can be summarized as: life, death, biomineralization and fossilization of lithobiontic microorganisms and their importance as biosignatures. These investigation lines develop ways to search the intracellular and extracellular secondary metabolites and provide us with a more solid background for speculations regarding the applicability of these biomelecules in biotecnology. J. Wierzchos is lead of the group that discovered several novel photosynthetic niches in the core of the Atacama Desert. Actually his major areas of interest are the studies of endolithic microbial communities, their adaptation to desert extreme environment, characterization of desert’s habitable rocks architecture and identification of secondary metabolites with potential application in biotecnology.


Izabela Borowska

Izabela Borowska is a writer, screenwriter and filmmaker. Her screenplays have received awards in New York City, Los Angeles, Michigan and Vail, Colorado.

In 2020 she received the Founder Award at the Story Summit, founded by David Paul Kirkpatrick (Former President of Paramount Pictures and Production Chief at Walt Disney Pictures) and won the Fantasy Category at the Script Summit Screenplay Contest. She focuses her storytelling on issues of astrophysics, innovative medical technologies and life after death. Her works explore philosophical themes through speculation on technology, the nature of intelligence, artificial intelligence and humanity’s place in the universe. Many of her screenplays have been recognized and awarded in various competitions and programs including Story Summit, Script Summit Screenplay Contest, ScreenCraft Screenwriting Contest, Vail Film Festival Screenplay Competition, The Script Lab, Inroads Fellowship, CineStory Feature Fellowship Contest and many others.


Jan Kotlarz

Obecnie pracuje w Zakładzie Teledetekcji Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa gdzie prowadzi badania nad metodami detekcji ekstremofili (archeonów metanogennych) w pióropuszach wodnych Enceladusa. W swojej pracy wykorzystuje metody numeryczne (symulacje kinetyczne rozprzestrzeniania się komponentu biologicznego w światach oceanicznych), analogi środowisk ekstremalnych (komora próżniowa, wysokie zasolenie), spektrometrię w pasmach UV, świetle widzialnym i podczerwieni, metody uczenia maszynowego. W 2020 r. rozpoczął współpracę z JPL w ramach programu NAWA.


Mateusz Kędzior

Ukończyłem studia inżyniersko-magisterskie na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a następnie uzyskałem stopień doktora w zakresie biologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem mikrobiologiem zainteresowanym badaniem białek pod względem ich aktywności, stabilności, lokalizacji komórkowej i interakcji z innymi białkami. Ukończyłem dwa staże podoktorskie na Duke University w Północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdobyłem doświadczenie w badaniu zarówno rzadkich wrodzonych chorób genetycznych, jak i pospolitej choroby zakaźnej powodowanej przez bakterię Chlamydia trachomatis.  Obecnie odbywam staż podoktorski na the University of Arizona, gdzie rozpocząłem naukową przygodę w fascynującym obszarze astrobiologii, studiując początki istnienia świata na naszej planecie. Staram się rozwikłać zagadkę ewolucji enzymu o nazwie RuBisCO na przestrzeni dziejów Ziemi. W tym celu wykorzystuję genetycznie zmodyfikowane sinice, które polegają wyłącznie na starożytnym RuBisCO, aby zasymilować dwutlenek węgla z atmosfery w procesie fotosyntezy. Ściślej rzecz ujmując, wskrzeszam starożytne cząsteczki RuBisCO i oceniam ich molekularne właściwości oraz wpływ na fizjologię sinic, aby uzyskać wgląd w możliwe role, jakie odgrywało RuBisCO miliardy lat temu, nawet w czasie, gdy na Ziemi nie było jeszcze tlenu!


Chcesz do nas dołączyć?

Privacy policy -> http://astrobio.pl/privacy-policy/